ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs1700.00PKR
1 سال
Rs1700.00PKR
1 سال
Rs1700.00PKR
1 سال
.net
Rs1800.00PKR
1 سال
Rs1800.00PKR
1 سال
Rs1800.00PKR
1 سال
.org
Rs2000.00PKR
1 سال
Rs2000.00PKR
1 سال
Rs2000.00PKR
1 سال
.com.pk
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
.pk
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
.net.pk
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
.org.pk
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
.biz
Rs1900.00PKR
1 سال
Rs1900.00PKR
1 سال
Rs1900.00PKR
1 سال
.info
Rs1800.00PKR
1 سال
Rs1800.00PKR
1 سال
Rs1800.00PKR
1 سال
.tv
Rs3500.00PKR
1 سال
Rs3500.00PKR
1 سال
Rs3500.00PKR
1 سال
.us
Rs1100.00PKR
1 سال
Rs1100.00PKR
1 سال
Rs1100.00PKR
1 سال
.co
Rs4000.00PKR
1 سال
Rs4000.00PKR
1 سال
Rs4000.00PKR
1 سال
.co.uk
Rs1700.00PKR
1 سال
Rs1700.00PKR
1 سال
Rs1700.00PKR
1 سال
.edu.pk
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
.guru
Rs3300.00PKR
1 سال
Rs3300.00PKR
1 سال
Rs3300.00PKR
1 سال
.help
Rs2500.00PKR
1 سال
Rs2500.00PKR
1 سال
Rs2500.00PKR
1 سال
.gos.pk
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
Rs3000.00PKR
2 سال
.me.uk
Rs1500.00PKR
1 سال
Rs1500.00PKR
1 سال
Rs1500.00PKR
1 سال
.uk
Rs1700.00PKR
1 سال
Rs1700.00PKR
1 سال
Rs1700.00PKR
1 سال
.com.au
Rs3500.00PKR
2 سال
Rs3500.00PKR
2 سال
Rs3500.00PKR
2 سال
.studio
Rs3500.00PKR
1 سال
Rs3500.00PKR
1 سال
Rs3500.00PKR
1 سال
.group
Rs3200.00PKR
1 سال
Rs3200.00PKR
1 سال
Rs3200.00PKR
1 سال
.ca
Rs1900.00PKR
1 سال
Rs1900.00PKR
1 سال
Rs1900.00PKR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution